2022 2210 SW3 JS

 2210 SW3 JS
Model2210 SW3 JS
Length21' 8"
LOA (Minus Motor)22' 10"
Beam8' 6"
Transom20"
Tube length21'
Diameter25"
Fuel Capacity27
Max Horsepower140 hp.
Max Horsepower (Perf. Pkg)140
Max Horsepower (Tritoon)200
Passengers10
Passengers (Tritoon)12
Weight Capacity1533 lbs.
Max Weight (Tritoon)2409
Boat Weight1700 lbs.
Boat Weight (Tritoon)1950
 

2210 SW3 JS